we all need this at one point (Taken with instagram)

3 years ago

Bonchon Chicken! Yumm (Taken with instagram)

3 years ago

this is a restroom

3 years ago

Balintawak

3 years ago

won’t leave

3 years ago

first day of our lives.

3 years ago

little hiding place

3 years ago

raindrops keep fallin on my head..

3 years ago 3 notes

Rebisyon: Alaala ni Maria, 05/01/11

Alaala ni Maria

dito sa lambot ng tela at tikas ng kama,

ipininta ko ang naipon mong alaala;

           sa kalatas ng mga memorya at siniping tinta iginuhit 

           ko ang bukang liwayway sa iyong mukha.

sa pagitan ng kibot ng bisig at likot ng mga mata

ang pag-alon ng dibdib sa kawalan 

           pumipintig ang pulso sa lawak ng dilim

           naririnig ko ang pintig, pintig ng iyong dibdib

sa unan na aking tinatalukbungan at sa kumot na kinukusot

hinahanap ko ang pagibig mo sa naiwang lasa sa aking bibig 

habang hinahaplos ang sarili—

          sariling balikat na iniisip kong sarili mo ring balat

          kung saan umusbong ang samyo ng hamog

          sa iyong hininga na mistulang alimuom 

          na kumakapit sa aking pang-amoy

                at umuukit sa aking pagkatao.


3 years ago 1 note

ceilings

3 years ago